El portaveu de Compromís en l’ajuntament de Catarroja, Jesús Monzó, ha tendit la mà del seu partit a l’alcaldessa de la localitat, Soledad Ramón, així com a la resta dels partits de l’oposició perquè junts puguen anar a la Conselleria d’educació per a exigir la construcció immediata del col·legi d’educació infantil i primària número 6 de la localitat.

Segons Monzó, Compromís l’única cosa que vol és que els ciutadans tinguen total llibertat a l’hora de triar l’escolarització dels seus fills i que els pares no trien determinats centres per les condicions de les seues infraestructures. Monzó assegura que l’obligació de tot govern és garantir l’escola pública i que aquesta estiga en les mateixes condicions que la concertada o privada. Actualment a Catarroja açò no es compleix.

Els pares es veuen obligats moltes vegades a triar els centres que per la zonificació els correspon fugint de barracots o de centres amb instal·lacions deficitàries. Així mateix Monzó també ha demanat que les línies en valencià estiguen garantides tant en centres públics com en els concertats, perquè els pares també tenen tot el dret d’exigir l’escolarització dels seus fills en la seua llengua. Actualment açò a Catarroja tampoc està garantit per zones.