PGE 2015_Accesos V-31 Catarroja

PGE 2015_Ascensor estació Catarroja

PGE 2015_Barranc del Poyo

PGE 2015_Caserna GC Catarroja

PGE 2015_Vila romana de Catarroja

Proposició No de Llei sobre el pagament del local de la Guàrdia Civil a Catarroja

Esmena PGE 2014 Vil·la Romana

Esmena PGE 2014 Barranc

Esmena PGE 2014 estació ADIF

Esmena PGE 2014 accessos V-31