Preguntes setembre 2014 sobre el Centre de Salut, Mònica Oltra

Preguntes setembre 2014 Col·legi Vil·la Romana. Josep Maria Pañella

Pregunta d’Enric Morera sobre línies d’Alta Tensió al Parc Natural de l’Albufera

Pregunta d’Enric Morera sobre enderrocs als marges de la  sèquia del Port

Pregunta d’Enric Morera sobre la depuració de les aigües de l’Albufera

Pregunta de Mònica Oltra sobre la manca de personal al Jutjat de Catarroja

Proposició No de Llei presentada per Mònica Oltra sobre la manca de personal al Jutjat de Catarroja

Pregunta d’Enric Morera sobre el cost del centre de Salut de Catarroja.

Pregunta de Josep Maria Panyella sobre les inversions de la Conselleria de Cultura en el teatre-auditori de Catarroja.

Preguntes de Mònica Oltra sobre el Centre d’Especialitats de Catarroja.

Preguntes de Mònica Oltra i Juan Ponce sobre el carril bici al Port i el Centre d’Espacialitats de Catarroja

Proposta de resolució sobre el carril bici al Port