Catarroja comptarà amb un banc de terres i una nova ordenança de serveis socials

El passat dijous 28 de juliol va tindre lloc el Ple Ordinari del mes de juliol de l’Ajuntament de Catarroja.

Entre altres qüestions el govern municipal va portar al ple per a la seua aprovació l’ordenança que regula la creació del Banc de Terres, una reivindicació de moltes veïnes i veïns que Compromís portava en el seu programa i que, si ix endavant en el ple, serà una realitat molt prompte. Mitjançant esta inicia, que compta amb el suport de la Diputació de València, es podran recuperat les terres que no estan en producció, fomentant el manteniment de l’activitat agrícola i, per tant, impulsant l’economia local.

Esta és una de les mesures relacionades amb l’agricultura que es posaran en marxa en esta legislatura, com ara el mercat de terres o els horts urbans.

D’altra banda es va aprovar també l’ordenança reguladora de les Ajudes en matèria de prestacions econòmiques de Serveis Socials de l’Ajuntament de Catarroja i l’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública. Pel que fa a l’ordenança sobre ajudes, cal destaca que és la primera vegada que es regula l’atorgament d’ajudes periòdiques i no periòdiques, com habitatge, energia, etc. A més,  s’especifica el catàleg de subvencions municipals.

L’Ordenança d’Ocupació de la Via Pública té com a principal novetat la regulació de l’ocupació de l’espai públic per primera vegada en la història de Catarroja, després d’un llarg procés de preparació dels tècnics i l’equip de govern, que ha tractat el text amb el col·lectiu de festes i amb els hostalers del poble. El text ha estat allotjat en la web municipal per a la consulta de tota la ciutadania,  i ha estat comunicada als grups municipals, que no han realitzat cap esmena. Malgrat això, l’ordenança no va ser aprovada per l’oposició “per falta de temps per a estudiar el text”.

Pel que fa a les mocions presentades pels grups polítics de l’Ajuntament, este va ser el sentit del nostre vot i l’explicació al mateix:

Recolzàrem la proposta de C’s per al foment de la recollida i el reciclatge d’olis domèstics usats, tot i que ja existeixen tres punts de recollida a Catarroja.

La proposta del PP per a signar un conveni de col·laboració amb Associació Ca la Mare no fou votada a favor perquè la partida que es proposa ja està compromesa en un pla d’igualtat municipal, a més que Ca la Mare ja té una subvenció concedida.

El PP també proposa, consensuada amb Guanyar, la creació d’un apartat en la web municipal sobre l’estat de les mocions debatudes en el Ple, que fou votada a favor.

El PP presentà una altra moció a favor del Dret Civil Valencià en la qual es demana al govern central (en mans del PP) que retire els recursos contra les lleis valencianes de Dret Civil, la qual votàrem a favor, tal com també es va fer en les Corts Valencianes.

També votàrem a favor de la proposta de GC sobre Mocions Ciutadanes i l’equip de govern iniciarà els tràmits per a posar-ho en marxa de manera immediata.

Finalment GC presentà també una proposta per a la formació permanent de les persones adultes a Catarroja amb mesures que l’equip de govern ja està portant a terme, com així vam especificar en l’explicació del nostre vot favorable.

Este fou l’ordre del dia del ple:
I. PART RESOLUTIVA.
1. ACTES ANTERIORS
Aprovació de l’esborrany de l’acta: núm. 6 de data 2016.05.26.

2. ASSUMPTES DICTAMINATS
COMISSIÓ DE COMPTES I INFORMATIVA D’HISENDA I ALTRES ASSUMPTES DEL PLE
ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SERVEIS A LES PERSONES
2.1. 000002560 / 2016_ Reconeixement de crèdit extrajudicial per a procedir al pagament d’una subvenció a favor del CEIP Joan XXIII per a la instal·lació d’un mural de rajoles a la façana del centre. (Proposa Secretaria)
2.2. 000002448 / 2016_ Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les Ajudes en matèria de prestacions econòmiques de Serveis Socials de l’Ajuntament de Catarroja (Proposa Secretaria)
ÀREA DE RECURSOS HUMANS
2.3. 000002515 / 2016_ Compatibilitat activitat docent (proposa Secretaria)
INTERVENCIÓ GENERAL
2.4. 000002562 / 2016_ Expedient nº 9/2016 de Modificació del Pressupost 2016, prorrogat de 2015, mitjançant transferències de crèdits entre partides (proposa Secretaria)
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME ÀREA DE SERVEIS Al TERRITORI
2.5. 000002561 / 2016_ Aprovació Inicial – Ordenança d’Ocupació de la Via Pública (proposa Secretaria)
2.6. 000002563 / 2016_ Aprovació inicial Ordenança banc de terres (Proposa Secretaria)

3. PROPOSTES DE GRUPS POLÍTICS
ASSUMPTES DICTAMINATS
COMISSIÓ DE COMPTES I INFORMATIVA D’HISENDA I ALTRES ASSUMPTES DEL PLE
3.1. 29/2016 / PROP_ Proposta C ‘s per al foment de la recollida i el reciclatge d’olis domèstics usats. (Proposa Secretaria)
3.2. 30/2016 / PROP_ Proposta PP conveni col·laboració amb Associació Ca la mare (Proposa Secretaria)
3.3. 31/2016 / PROP_ Proposta PP creació apartat en web aj. sobre l’estat de les mocions debatudes en Ple. (Proposa Secretaria)
3.4. 32/2016 / PROP_ Proposta PP a favor del Dret Civil Valencià (proposa Secretaria)
3.5. 33/2016 / PROP_ Proposta GC sobre Mocions Ciutadanes (proposa Secretaria)
3.6. 34/2016 / PROP_ Proposta GC per a la formació permanent de les persones adultes a Catarroja. (Proposa Secretaria)

II. SEGUIMENT I CONTROL.
4. CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN
a) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local dels dies 3, 10, 17, 24 i 2016.06.30 i 2016.07.08
b) Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la núm 1879 a la núm 2184/2016, del 20/06 al 2016.07.15.

5. PRECS I PREGUNTES
Precs i preguntes

Podeu consultar la convocatòria ací.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *