Durant el mes d’agost l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Catarroja segueix la seua activitat, amb la licitació de la direcció tècnica dels horts urbans i el pla director de reurbanització de Les Barraques (que va des de les Escoles Velles a la plaça Vella, passant per les places del Port i Llotgeta) i l’adjudicació de la direcció tècnica de les millores en els túnels d’accés al poble.

A més, seguirà endavant la tramitació de l’avantprojecte i del procés de participació del Camí de les Corregudes i el carrer Pelai, així como la instal·lació dels 25 panells de lliure expressió, el punt de càrrega de vehicles elèctrics, les obres del passeig de la Diputació o les del carril bici al Port.