Moció neteja (octubre 2014)

Moció reivindicació carril bici fins al Port de Catarroja_maig_2014

MOCIÓ CENTRE DE SALUT

Compromís trobada (novembre 2013)

Moció Catarroja municipi turístic (abril de 2014 aprovada)

Moció senyalització vies rurals (Març 2014)

Moció arranjament escolar_febrer_2014