Respostes a les preguntes formulades per Compromís en el ple del mes de març

Podeu consultar les respostes del govern municipal en la nostra pàgina de descàrregues. Vos recordem les preguntes que vam formular.

Preguntes:

1.- M’agradaria que m’explicaren quin procediment de selecció pública van
utilitzar per a contractar a l’empresa Grupo Gráfico Alzira perquè
realitzara les tasques d’impressió dels talonaris del Pla Solidaritat 2011.
Aquesta empresa facturà a l’ajuntament 15.198,40 euros. Es van consultar
altres ofertes? Entre aquestes hi havia alguna de Catarroja? Per què es va
elegir aquest pressupost? Per què enguany s’adjudica la impressió a una
empresa de Catarroja per 1.700 euros i en cap lloc apareix el pressupost que
van presentar les altres dos? Ens pot explicar per què hi ha tanta
diferència d’un any a altre per un mateix treball?

2.- En anteriors plenaris l’alcaldessa de Catarroja afirmà per escrit que
l’Ajuntament de Catarroja havia sol·licitat l’autorització pertinent a la
Conselleria de Patrimoni per escometre les obres d’accessibilitat del Palau
de Vivanco, actual seu de l’Ajuntament. Podrien facilitar-me una còpia
d’eixa sol·licitud amb registre d’eixida? Ja li ha contestat la Conselleria
de Patrimoni? Si és que sí, quan pensa executar les obres i fer accessible
l’OIAC?

3.- El 24 de març de 2009 es va adjudicar a l’empresa SUFI (actualment
Valoriza) les obres d’execució de la Plaça de la Regió amb els diners del
Pla E del govern espanyol. L’execució i supervisió de les obres va estar a
càrrec de l’Ajuntament. Em podrien explicar per què una obra recent no
compleix amb la normativa del govern valencià sobre la cloració contínua de
les fonts?

4.- Per què si no hi ha una ordenança municipal que regule la instal·lació
de pèrgoles a la via pública es permet als establiments que les col·loquen?
Qui dóna permís als establiments? Quin tipus de permís es dóna? Si és la
senyora alcaldessa, Per quin motiu la primera autoritat municipal incita a
fer una cosa que no està legalitzada?

5.- En la Junta de Govern Local del passat 22 de setembre de 2011 es va
aprovar el projecte bàsic i d’execució de la piscina descoberta del
poliesportiu que ha d’executar l’empresa que gestiona les instal·lacions
esportives, la UTE. Quin ha estat el cost total del projecte realitzat per
l’empresa VAHOS arquitectura? Ens podrien especificar qui ha pagat aquest
projecte?

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *