Compromís anuncia que impugnarà el ple on es van aprovar els pressupostos de l’ajuntament de Catarroja per al 2013, per haver-se vulnerat els seus drets d’accés a la informació. El ple es va convocar a les 15 hores del dia 27 de desembre i es va celebrar a les 9 del matí de l’endemà, després d’altre ple extraordinari convocat a les 8 del matí. Els regidors de l’oposició no tenen accés a l’ajuntament en horari vespertí i les al·legacions presentades no se li van facilitar via correu electrònic, com han demostrat. Per tant van assistir al ple sense poder estudiar la documentació i davant la indefensió que suposa el fet d’haver de votar un punt sense haver pogut ser estudiat.

En el recurs de reposició presentat, dins del termini i en la forma escaient, Compromís al·lega que no va tenir accés a la documentació del ple que es va convocar amb caràcter d’extraordinari i urgent. Així mateix es considera que l’actuació de l’alcaldessa ha vulnerat el dret de participació d’un grup polític ja que Soledad Ramón va manar convocar inadequadament el ple per al dia 28 sense que es facilitara la documentació pertinent als partits de l’oposició.

En el recurs, Compromís manifesta allò que ja s’ha denunciat al Síndic de Greuges, que la documentació no està a la disposició dels regidors les 48 hores com estableix el Reglament d’Organització i Funcionament de les entitats locals (ROF) i que dins del consistori no existeix espai per a l’oposició. Mentrestant, Compromís denuncia que l’alcaldessa té un magnífic despatx amb butaques, recepció amb secretària, regidor alliberat i periodista al seu servei, tot a consta d’erari públic.

El portaveu de Compromís, Jesús Monzó, ha anunciat que s’arribarà “on calga perquè l’alcaldessa de Catarroja ha de saber que el reglament no l’hi pot saltar i que ella ha de complir rigorosament”. Així mateix, Compromís també ha demanat a Soledad Ramón que explique per escrit perquè no ha convocat el ple ordinari del mes de desembre, a pesar que el ROF estableix que els municipis de més de 20.000 habitants han de celebrar, almenys, un ple ordinari mensual.