El proper dijous 31 de gener, a partir de les 20 hores, tindrà lloc el ple ordinari corresponent al mes de gener de l’Ajuntament de Catarroja. El grup municipal Bloc-Compromís per Catarroja defensarà dues mocions, una relativa a la construcció dels nous accessos al poble des de la V-30 i una altra per demanar la retirada de l’avatprojecte de la Llei Orgànica de Qualitat en l’Educació.

Com sempre, animem a tota la ciutadania a assistir i participar, així com a enviar els precs i preguntes als nostres regidors perquè els formulen durant el ple. Ens les podeu fer arribar mitjançant el nostre correu electrònic (catarroja@bloc.ws) o per les nostres xarxes socials:

Facebook: https://www.facebook.com/bloccompromiscatarroja
Twitter: https://twitter.com/blocdecatarroja
Google +: http://goo.gl/dFqa3

Tot seguit, adjuntem l’ordre del dia.

I. PART RESOLUTIVA.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ISERVICIS A LES PERSONES

1. 000000162/2013_Aprovació Ordenança Municipal reguladora de l’ajuda per a l’Educació Infantil de 2º Cicle (Proposa Secretaria)

ÀREA DE RECURSOS HUMANS

2. 000000210/2013_Compatibilitat funcionari per a l’activitat pública (Proposa Secretaria)
ÀREA FINANCERA
3. 000000189/2013_Modificació ordenança fiscal núm. 2.9 Reguladora de la Taxa per l’ús de les instal.lacions poliesportives i altres anàlogues (Proposa Secretaria)
4. 000000197/2013_Aprovació modificació ordenança Preu Públic per a la utilització de les pistes de pàdel del Poliesportiu municipal (Proposa Secretaria)

PROPOSTES DE GRUPS POLÍTICS
ALCALDIA

5. 1/2013/PROP_Proposta Bloc retirada esborrany avantprojecte LOMQE (Llei Orgànica d’Educació) (Proposa Secretaria)
6. 2/2013/PROP_Proposta PSOE sobre mesures contra la corrupció. (Proposa Secretaria)
7. 3/2013/PROP_Proposta PSOE sobre pròrroga programa Prepara (Proposa Secretaria)
8. 4/2013/PROP_Proposta PSOE sobre revisió centres educatius (Proposa Secretaria)

II. SEGUIMENT I CONTROL.

9. CONTROL D’ÒRGANOS DE GOVERN
a) Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local del dies 20 i 27 de desembre de 2012 i 10 i 17 de gener de 2013.
b) Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la núm. 3544/2012 de 18 de desembre a la núm. 3681/2012 de 31 de desembre de 2012 i de la núm. 1/2013 de 2 de gener a la 136/2013 de 17 de gener de 2013.

10. PRECS I PREGUNTES
Precs i Preguntes