Precs i preguntes formulades per Jesús Monzó, portaveu del Grup Municipal de Compromís per Catarroja en el ple ordinari del mes de març de 2014

Preguntes sobre resolucions:
Resolució 346/2014. Voldríem que ens explicaren perquè decideixen donar una subvenció extraordinària al Club Frontenis de Catarroja de 6.000 euros i just en el moment de fer efectiva aquesta quantitat els han exigit un deute que tenene amb aquest ajuntament de 4.755,99 euros per utilització de pistes del poliesportiu de l’any 2011. Ens ho poden explicar amb més detall? Per què no s’ha reclamat aquest deute abans? Si tenen problemes per què se’ls ajuda ara i no abans? per què a uns sí i altres no?

Resolució 349/2014. Respecte al Jurat del I certamen de Cartells contra la violència de gènere que ha organitzat la Regidoria de la Dona i Igualtat. Perquè aquest jurat no és, almenys, paritari i està format per dos hòmens i una dona? Per què forma part del jurat la regidora quan aquesta és organitzadora d’aquest certamen? On s’ha comprat la càmera digital que es dóna de regal? Han cobrat alguna quantia per participar en aquest jurat els seus membres?

Resolució 377/2014. Ens agradaria que ens matisaren si existeix algun error en aquesta resolució perquè es parla de 8 comissions falleres a les quals se’ls paga una assegurança amb motiu de les festes de les Falles però les quantitats sembla que fan referència a 10 comissions. ens ho poden explicar?

Resolució 399/2014. En aquesta resolució es parla de la redacció del projecte, direcció d’obres, reparació de desperfectes i execució de la tanca per al solar situat en la Ronda Nord amb Tribunal de les aigües. La tanca ja va ser construïda per la constructora afectada pel concurs. es tracta d’algun errror? Per què es fa la licitació a una empresa privada i no ho fa l’empresa pública i s’estalviaríem els 2.361,92 euros?

Prec realitzat al plenari
Demanem a l’actual equip de govern que revise el compliment dels contractes de les empreses que actualment porten endavant la neteja viària i el manteniment del mobiliari urbà (VALORIZA), així com l’empresa encarregada del servei de CATARRODA. El nostre grup té proves amb fotografies d’aquests incompliments, tot i que l’alcaldessa diu que no s’ha incomplit el plec de condicions. entenem que això no és cert i preguem que exigisca un control molt més rigorós