Precs i preguntes formulades pel regidor Jesús Monzó i Cubillos en el ple ordinari del mes d’octubre de 2014.

Sobre la piscina del poliesportiu municipal
1.Voldríem que la sra. alcaldessa m’explicara per quin motiu dona ordres d’obrir la piscina del poliesportiu municipal el 25 d’agost quan en aquest Ajuntament no s’havien presentat per registre d’entrada el Pla d’emergència i d’autoprotecció, així com el certificat final d’obres que havia de lliurar la UTE gestió de serveis esportius de Catarroja?

2.Disposa l’Ajuntament de Cataroja d’un certificat que acredite que les obres que s’han executat s’ajusten i són correctes des del punt de vista tècnic i econòmic? Si és el cas sol∙licitem una còpia del mateix.

Sobre protecció del patrimoni històric i artístic
3.Des de Compromís en nombroses ocasions hem insistit amb la necessitat de catalogar i inventariar les obres d’art de les dependències municipals. L’actual equip de govern, lluny de posar en valor aquestes peces; quadres, escultures, etc., continua permetent que algunes d’elles estiguen sense penjar, per terra o baix d’escales. Tot açò sense un rigorós control. Fins a quan van a seguir actuant amb aquesta deixadesa? Per a quan tindrem l’inventariat i la catalogació completa d’aquestes peces?

4.Des de Compromís hem detectat que alguns parallamps portem sense funcionar des de fa mesos amb la conseqüent desprotecció ciutadana i dedificis de valua històrica i arquitectònica. Podrien dir-me quan va ser l’ultima vegada que van revisar els parallamps que protegeixen els edificis i construccions històriques del nostre poble, com ara els Fumerals, el Palau de Vivanco o l’Església de Sant Miquel?

5.En data 21 d’octubre de 2014 la sra. alcaldessa em contesta que les palmeres que s’estan palntant a la riba del barranc de Xiva i el Parc de Paluzié son 43 unitats donades pel sr. Vicente Comos. Vist l’expedient, ens consta que no es parla de 43 unitats sinó de 75, per la qual cosa s’adjudica a una empresa la tasca de arrancar i transplantar aquestes palmeres per 1.815,00 euros. A l’expedient sol∙licitat no consta cap donació ni la procedència de les esmentades palmeres, així com el passaport fitosanitari. Ens poden explicar la situació d’aquest expedient i perquè prsenta aquestes deficiències?

Vies públiques
6.Voldríem saber si s’han reunit i han contestat les preguntes formulades pel veïns del carrer de Jose Manuel Izquierdo i voltants sobre deficiències zones d’aparcament i els mecanismes per reduir els excessos de velocitat? Han acceptat alguns dels suggeriments que els han fet per escrit?

7.Voldríem saber qui ha pres la decisió, així com les motivacions estètiques o funcionals per asfaltar la mitjanera de la ronda nord enlloc de crear una barrera vegetal com és el més lògic i raonable? Qui ha dut a terme aquestes obres? Quin ha estat el cost econòmic?

Educació i cultura. Voldríem que el Sr. regidor d’educació i cultura responguera a les preguntes, moltes d’elles pendents de resoldre després de la seua repentina indisposició…

8.Han trobat responsables del desastrós trasllats dels barracons del col∙legi Vil∙la Romana?

9.S’han posat en contacte amb alguna de les mares assistents al plenari abans esmentat?

10.Senyor Nacher, és vostè sabedor dels problemes que tenen al CP Joan XXIII amb el bus
escolar?

11.S’ha preocupat vosté de preguntar als centres de com ha anat el començament del curs i els problemes ocasionats per la onada de calor?

12.Sap la quantitat de beques assistencials de menjador que s’han donat en el poble?

13.Està assistint vosté als consells escolars dels centres?

14.Sap vosté que el CP Jaume el Conqueridor té part de la façana tancada per perill de despreniments ?

15.Sap vosté d’algun centre del poble que encara tinga amiant al seu sostre? què ha fet al respecte?

16.Quina és la programació cultural que fa Catarroja, al marge de la programada pel TAC de gestió privada?

17.Sap vosté que per a celebrar el “Sifasol” s’ha carregat tota la partida de promoció del valencià, així com la destinada als premis culturals?

18.Sap vosté que sols en la qüestió tècnica del “sifasol” s’ha gastat 5.769 euros més del pressupostat i que, en canvi, els xiquests i xiquetes del nostre poble sols han disposat d’1 monitor per al transport escolar durant dos mesos?

19.Sap vosté que hi ha un tractament policial desigual als diferents centres escolars del poble i que en alguns centres els pares han de dirigir el trànsit per preservar la garantia dels menuts? Hi ha centres de primera i segona per a vosté?

20.Sap vosté que Catarroja ha donat una imatge penosa amb el certamen de bandes de música que, per a més inri, ha estat publicitat per la Diputació davant el desconeixement de la seua desconvocatòria?

Acabe recordant-li que vosté és el regidor d’educació i cultura del nostre poble i que cobra ( i molt bé, per cert) per a gestionar i per a donar la cara davant de tota la ciutadania. Ara té l’ocasió de dir la seua…

Prec
Preguem a l’actual equip de govern i a tots els partits polítics d’aquesta corporació que donen suport a les esmenes als pressupostos que Compromís ha presentat al Parlament espanyol amb la finalitat que el govern de Mariano Rajoy invertisca a Catarroja amb projectes valorats en 4,3 milions d’euros; projectes que formen part de la demanda ciutadana des de fa dècades. No entenem com hi ha polítics que s’omplin la boca dient que defensen els nostres interessos, i que són capaços ací de dir una cosa i a Madrid fer una altra ben diferent.