El portaveu de Compromís, Jesús Monzó, assegura que només des de l’any 2011 existeixen més de 40 informes que acrediten incompliments de l’empresa de neteja viària (Valoriza) amb el contracte signat l’any 2006 per 20 anys. Alguns dels informes realitzats per l’inspector de vies públiques i avalat pel director d’explotació de l’empresa municipal Eserca, porten adjunt reportatges fotogràfics que posen en evidència allò que és percebut clarament per la ciutadania, la brutícia dels carrers i el nefast manteniment dels parcs i jardins, així com del *polígon  industrial i de l’entorn del Port de Catarroja.

Des de Compromís s’alerta del fet que en quatre anys el govern del PP de Catarroja haja reduït la inversió en neteja viària en més d’1,5 milions d’euros, quantitats que han suposat acomiadaments de personal i reducció del servei fins al punt de desatendre les reclamacions ciutadanes, la inversió en publicitat i la realització d’enquestes de satisfacció en el servei, punts obligats per la concessionària fins que es va realitzar l’última modificació del contracte en  juliol de 2011.

Monzó assegura que la nefasta política del PP de Catarroja ha fet possible que l’empresa Valoriza no es veja obligada fins el 2017 a realitzar cap enquesta de satisfacció ciutadana Des de l’any 2006 l’empresa concessionària només ha fet una enquesta, la realitzada per  l’empresa GFK l’any 2009, encara que en el contracte signat s’especificava la necessitat de realitzar una enquesta cada dos anys. El control es realitza mitjançant els informes de qualitat emesos mensualment per l’empresa municipal ESERCA encarregada d’aquesta tasca a través de l’inspector de vies públiques. Aquests informes avalen que en els últims quatre anys, malgrat les retallades, ha existit un constant incompliment del contracte per part de l’empresa concessionària, incompliments que l’Ajuntament de Catarroja només ha reclamat a l’empresa mitjançant la minorització de les quantitats a pagar pel servei realitzat durant els anys