L’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó i la regidora de Medi Ambient, Empar Chulià, han presentat el nou Pla Territorial Municipal davant d’Emergències de Catarroja que va ser aprovat la passada setmana al ple ordinari del mes d’octubre de l’Ajuntament. La finalitat última d’aquest nou pla és, segons Chulià, “procurar la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns, davant de qualsevol situació d’emergència”.

Per la seua banda Monzó ha assenyalat que un dels objectius de l’equip de govern és la protecció dels veïns i que gràcies a la iniciativa de la regidora Empar Chulià, de la mateixa formació política, el poble de Catarroja huí, té programat com respondre a qualsevol eventualitat, junt al pla d”actuació Municipal davant inundacions completa els principals plans de riscos del municipi. De fet, en les pasades pluges es va activar la preemergencia i el pla d’Actuació Municipal davant inundacions, per la qual cosa el personal adscrit “va respondre sense improvisacions”, assenyala Chulià.

El pla estableix una estructura d’organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos disponibles, tant públics com privats de Catarroja, que permetrà fer front a situacions de risc o emergència greu. Si ocorre una situació d’emergència, gràcies a aquest Pla s’estableix la creació d’un Centre de Coordinació Operativa Municipal, que comptarà amb un director, que en aquest cas serà l’alcalde, i un Comitè Assessor, un Gabinet d’Informació i un Centre de comunicacions.

Cal assenyalar que el Comitè Assessor es compondrà pels regidors d’àrees tinguen una acció directa sobre la possible situació d’emergència, com Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Mobilitat Urbana, Serveis Socials, Salut, Esports; així com l’arquitecta municipal, el cap de la Policia Local, el cap de Protecció Civil i representants dels grups municipals.

La redacció d’aquest Pla ve emparada per una llei autonòmica de finals de l’any 2010 en la qual s’estableix que “correspon als municipis elaborar i aprovar el Pla Territorial Municipal davant d’emergències” així com “elaborar el mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions d’emergència”.