L’Ajuntament de Catarroja ha anunciat una línia d’ajudes per la qual pagarà fins al 40% del lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual amb un import màxim de 180€ mensuals. Es prioritzen joves, víctimes de la violència de gènere, famílies monoparentals amb menors a càrrec, i el lloguer o hipoteca no pot ser superior als 450€. Les sol·licituds poden presentar-se fins el 23 de novembre de 2018 a Serveis Socials.

Enguany, el pressupost de les subvencions es duplica respecte al passat, de manera que el consistori invertirà un total de 70.000 € per ajudar a les persones beneficiàries a pagar part de les despeses del lloguer o de la hipoteca de la seua vivenda.

Les ajudes suposaran el pagament de fins al 40% del lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual, amb un import màxim de 180 € mensuals. El període de cobertura de l’ajuda serà de gener a desembre del 2018.

Requisits per a rebre l’ajuda
Per a optar a la subvenció caldrà ser major d’edat, estar empadronat a Catarroja, ser titular del contracte de lloguer o d’una hipoteca i estar al corrent dels pagaments, així com de les obligacions tributàries. També serà imprescindible que l’import del lloguer o de la quota de la hipoteca no siga superior els 450 € mensuals. Així mateix, també es tindrà en compte que els ingressos de la unitat de convivència no superen els previstos a les bases de la convocatòria.

A banda d’això, es prioritzaran els casos de persones que hagen perdut sa casa, que tinguen una discapacitat igual o superior al 33%, joves entre 25 i 35 anys amb persones a càrrec seu, dones víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals amb menors a càrrec seu, famílies nombroses –en categoria general i especial– i persones que tinguen un contracte de lloguer amb una entitat financera per desnonament, execució hipotecària o dació en pagament.

Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins al 23 de novembre de 2018. Les persones interessades hauran de presentar l’imprés de sol·licitud i la documentació requerida al Registre d’Entrada del Departament de Serveis Socials, a l’avinguda Jaume I, 20.

Així mateix, poden apropar-se a esta mateixa direcció per tal de rebre més informació i assessorar-se en la preparació de la documentació. La convocatòria d’ajudes també pot consultar-se a catarroja.es.