Bloc-Compromís proposa una redistribució dels pressupostos per a millorar la qualitat de vida dels catarrogins


El grup Bloc-Compromís ha presentat al plenari de l’Ajuntament de Catarroja una sèrie d’esmenes que van dirigides a millorar els pressupostos per al 2012 que ha presentat l’actual equip de govern. Compromís entén que els comptes generals que ha presentat el govern municipal requereixen de més austeritat sobretot en les partides d’òrgans de govern, de comunicació social i de festejos.

Segons Jesús Monzó, portaveu de la formació, “amb la reducció de les partides pressupostàries en aquests tres apartats, s’aconsegueix millorar la qualitat de vida dels ciutadans; més seguretat als nostres camps, millor educació i cultura, així com unes infraestructures bàsiques més adequades a les necessitats reals i a la demanda ciutadana”.
Bloc-Compromís aposta per una reducció de la despesa en la partida dels òrgans de govern en 54,708,28 euros, que s’obtindrien de la reducció del sou de l’alcaldessa (que passaria de cobrar 55.200 euros a 40.000 euros), de la reducció del sou del regidor amb dedicació exclusiva en 7.200 euros (quedant-se amb un sou de 30.000 euros anuals), la reducció a mitja jornada del periodista i un estalvi de 12.076,28 euros. Per últim, dins de la partida de retribucions òrgans de govern, la coalició proposa la reducció del nombre de Juntes de Govern Local, així com de plenaris extraordinaris injustificats, cosa que permetria una reducció en la despesa de 20.232 euros, tenint en compte que es celebre una JGL cada 15 dies.

Així mateix des del Bloc-Compromís es proposa la reducció d’un 50% de la partida de Comunicació social. “Donada la crisi econòmica, entenem que la publicitat i la propaganda política s’ha de reduir a la mínima expressió, amb l’edició trimestral del BIM o Periòdic de Catarroja” ha assegurat Monzó.

També es proposa reduir és la de festejos en el seu apartat de despeses diverses. “Entenem que una societat amb més del 20% de la població activa a l’atur i amb greus problemes per a arribar a final de mes, l’Ajuntament de Catarroja no es pot permetre el luxe de destinar més de 135.000 euros a diversió i festa, per la qual cosa plantegem reduir aquesta partida en 20.000 euros”.

Amb l’estalvi proposat, Compromís per Catarroja proposa augmentar les partides destinades a dotar al poble d’un guarda rural per tenir més protegits els camps del poble i, al mateix temps, crear llocs de treball, instal•lar una senyalització nova per al Parc natural de l’Albufera i al Port de Catarroja, millorar la il•luminació actualment inexistent o molt precària en zones d’oci de parcs i jardins del poble, millorar les instal•lacions actuals dels parcs i jardins, millorar el material didàctic de l’EPA, així com el material didàctic del Gabinet Psicològic Municipal i de la Casa de Cultura, fomentar la llengua dels valencians entre el funcionariat fent possible cursos mitjançant la contractació a temps parcials d’un llicenciat.
Igualment, Compromís proposa ajudar a les famílies de la població amb greus problemes econòmics, especialment destinat a les famílies on tots els membres estan a l’atur i no tenen cap tipus de recurs.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *