El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de Catarroja ha demanat al regidor d’hisenda i a l’alcaldessa de la localitat, Soledad Ramón, que expliquen públicament com es fan els contractes laborals en l’ajuntament de Catarroja. Segons Compromís, el 95% de les contractacions es fa amb criteri polític sense que es valore la capacitat professional de la persona contractades. Compromís també ha denunciat que les places a cobrir no es publiciten mitjançant pàgina web o bando i que es contracten a persones que han presentat instància a l’Ajuntament i no a través del Servef, com seria més lògic.

Així mateix, Compromís també ha denunciat irregularitats amb el cobrament de taxes municipals, concretamente de les compulses de documents administratius. Compromís ha advertit al plenari que des de fa uns anys s’està cobrant diners als ciutadans per compulsar documents, actualment 0.68 per document però els ciutadans no van a les entitats bancàries col·laboradores perquè no es fa una taxa d’autoliquidació. Aquesta situación és totalmente irregular perquè és impossible contralar els diners que s’ingressen a les arques municipals en este concepte. No obstant això, i en contestació per escrit, l’alcaldessa dona cifres concretes de liquidación; al voltant de 700 euros en el 2010 i uns 1.000 euros en el 2011. Compromís exigeix responsabilitats polítiques als responsables d’aquesta nefasta gestió econòmica municipal. De momento ni l’alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón ni el regidor d’hisenda, Miguel Martínez han sabut sonar explicacions al respecte. Compromís disposa de documentación i no descarta presentar una denuncia si el PP no dóna explicacions públiques convincents.