Precs i preguntes formulades per Jesús Monzó en el ple ordinari del mes de març de 2012

Preguntes:

1.- M’agradaria que m’explicaren quin procediment de selecció pública van utilitzar per a contractar a l’empresa Grupo Gráfico Alzira perquè realitzara les tasques d’impressió dels talonaris del Pla Solidaritat 2011. Aquesta empresa facturà a l’ajuntament 15.198,40 euros. Es van consultar altres ofertes? Entre aquestes hi havia alguna de Catarroja? Per què es va elegir aquest pressupost?

2.- En anteriors plenaris l’alcaldessa de Catarroja afirmà per escrit que l’Ajuntament de Catarroja havia sol•licitat l’autorització pertinent a la Conselleria de Patrimoni per escometre les obres d’accessibilitat del Palau de Vivanco, actual seu de l’Ajuntament. Podrien facilitar-me una còpia d’eixa sol•licitud amb registre d’eixida? Ja li ha contestat la Conselleria de Patrimoni? Si és que sí, quan pensa executar les obres i fer accessible l’OIAC?

3.- El 24 de març de 2009 es va adjudicar a l’empresa SUFI (actualment Valoriza) les obres d’execució de la Plaça de la Regió amb els diners del Pla E del govern espanyol. L’execució i supervisió de les obres va estar a càrrec de l’Ajuntament. Em podrien explicar per què una obra recent no compleix amb la normativa del govern valencià sobre la cloració contínua de les fonts?

4.- Per què si no hi ha una ordenança municipal que regule la instal•lació de pèrgoles a la via pública es permet als establiments que les col•loquen? Qui dóna permís als establiments? Quin tipus de permís es dóna? Si és la senyora alcaldessa, Per quin motiu la primera autoritat municipal incita a fer una cosa que no està legalitzada?

5.- En la Junta de Govern Local del passat 22 de setembre de 2011 es va aprovar el projecte bàsic i d’execució de la piscina descoberta del poliesportiu que ha d’executar l’empresa que gestiona les instal•lacions esportives, la UTE. Quin ha estat el cost total del projecte realitzat per l’empresa VAHOS arquitectura? Ens podrien especificar qui ha pagat aquest projecte?

Precs

1.- Des del Grup municipal Bloc- Compromís preguem que l’Ajuntament de Catarroja reprove públicament la Ministra de Foment, Ana Pastor, per votar en contra d’una infraestructura vital per al nostre territori com és el corredor del mediterrani. Ens sembla molt lamentable que fora la ministra espanyola l’única ministra del Consell de Ministres Europeu de Transport en votar en contra d’aquest projecte vital per al nostre territori.

2.- Des del grup municipal Bloc-Compromís preguem que l’Ajuntament de Catarroja inste al Ministre d’Indústria, Energia i Turisme, el Sr. José Manuel Soria, la derogació immediata dels permisos d’investigació Albufera, Benifaió i Gandia atorgats pel govern espanyol a l’empresa Medoil PLC i posteriorment cedits a l’empresa Capricorn Spain Limited.

3.- Des del Grup Municipal Bloc-Compromís preguem a l’actual equip de govern que complisca i faça complir l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, especialment el seu article novè on s’afirma que: “la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i pels procediments de cobrament establerts per l’Ajuntament a través d’entitats col•laboradores”. Li recordem a la senyora alcaldessa l’obligatorietat d’executar les ordenances legalment aprovades i que el seu incompliment pot donar a lloc a accions davant la justícia.

4.- Des del Grup Municipal Bloc-Compromís preguem a l’actual equip de govern que advertisca a l’empresa encarregada de residus sòlids que els seus camions han de respectar els senyals de trànsit, igual que la resta de vehicles que circulen pel nucli urbà. Així mateix demanem més eficiència.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *