Una sentència del Tribunal Superior de Justícia obliga a l’ajuntament de Catarroja a fer un suplement de crèdit en els pressupostos actuals de 351.348,09 euros. Per a plantar cara a aquest pagament de la sentència, el PP ha decidit reduir la partida d’educació infantil, ajudes a guarderies, en 72.000 euros, motiu pel qual els pares passaren de rebre una ajuda mensual de 80 euros a 50 euros, a partir de setembre. Així mateix, el PP ha decidit no amortitzar deute per un valor de 181.838,09 euros, el que farà que l’ajuntament tinga un endeutament major a final d’any. Tot açò després de saber que el pla d’estabilitat en la liquidació del pressupost de 2011 no s’ha complit perquè existeix un desviament de més de 1,3 milions d’euros.

El grup municipal de Compromís ha lamentat que una vegada més siga la partida en educació, un pilar fonamental de la societat de benestar, la qual es veja obligada a reduir, en perjudici dels ciutadans de la localitat i de l’escolarització dels xiquets de 0 a 3 anys, tot açò després del colp que ha suposat la pujada de l’IVA al 21%.

El PP, afirma Compromís, no només és contrari a les escoles infantils de 0 a 3 anys sinó que a més ara puja l’IVA, augmenta els impostos i damunt redueix considerablement les ajudes a les guarderies. Es tracta d’una política restrictiva dels drets fonamentals dels ciutadans, un atac sense precedents a la democràcia i als pilars fonamentals de la societat de benestar.

Compromís ha tornat a demanar a l’alcaldessa de la localitat, Soledad Ramón, que reduïsca els seus emoluents, així com el del regidor del PP amb dedicació exclusiva i el periodista municipal, abans de reduir les ajudes municipals.