El portaveu de Compromís en l’ajuntament de Catarroja, Jesús Monzó, ha demanat a l’actual equip de govern i especialment al regidor d’educació de la localitat, David Nácher, que establisca un programa per a la creació d’un banc de llibres solidari.

Segons Monzó, l’ajuntament hauria de coordinar a tots els centres de la localitat perquè d’aquesta manera es puga garantir que totes les famílies de la localitat que ho estan passant malament per la situació de crisi econòmica puguen tenir llibres per als seus fills. Segons Compromís, actualment ja existeixen centres de la localitat que ho estan fent per iniciativa pròpia però els vindria molt bé una coordinació per part de l’ajuntament o del Consell Escolar Municipal.

Compromís ha insistit en la passivitat de l’actual equip de govern. El poble està paralitzat i les famílies cada vegada més necessitades. A açò cal afegir que les ajudes a les guarderies es redueixen cada any més i que les beques de la Generalitat arriben vesprada i mal.

Ara més que mai, afirma Compromís, vam necessitar de governants imaginatius que donen solucions als problemes reals dels veïns. L’alcaldessa de Catarroja, Soledad Ramón i el seu equip de govern estan més pendents de resoldre conflictes interns amb empreses i sentències judicials que de plantejar solucions reals que milloren la qualitat de vida dels catarrogins.