El grup municipal de Compromís en l’Ajuntament de Catarroja acusa el govern local de “passivitat” davant la situació ruïnosa de les naus industrials situades en ple parc Natural de l’Albufera, al costat de l’Escola de Capatassos Agrícoles.

El portaveu de Compromís en l’Ajuntament de Catarroja, Jesús Monzó, considera que la responsabilitat en cas d’accident és de l’actual alcaldessa de la localitat, Soledad Ramon, que està permetent l’accés a les naus de qualsevol persona, sense que s’haja fet absolutament res des que es notificara la situació al propietari.

Com s’observa en la imatge, el recinte no està protegit per cap tanca i no existeix cap cartell que advertisca a la ciutadania del perill d’afonament d’aquestes edificacions, incomplint-se el que diu el decret d’alcaldia. Compromís de Catarroja ha portat el tema a les Corts Valencianes i exigeix al PP que actue urgentment davant el greu perill certificat pels tècnics municipals. Monzó considera que davant el risc, l’Ajuntament ha d’exigir el compliment immediat del decret, en cas d’incompliment el Consistori hauria d’actuar per interès general i no per allò que puga al·legar el propietari de la parcel·la.

Monzó assegura que en una resolució d’alcaldia del passat 12 de juliol de 2012, s’advertia al propìetari de la necessitat de tancar la parcel·la i de la necessitat de demolir-la en un periode no superior a un mes sota supervisió tècnica, termini que finalitzava l’agost de l’any passat.

Els informes tècnics advertien, ja fa un any, de la situació d’aquestes naus que ocupen una superfície de 3.500 metres quadrats les estructures dels quals “presenten deficiències greus amb el risc de nous despreniments o, fins i tot, col·lapse de l’estructura. En el seu estat actual no pot garantir-se ni l’estabilitat, ni la seguretat de la construcció, existint greu risc de desplome imminent de les edificacions, amb la consegüent possibilitat de danys en les persones”.