Precs i preguntes formulades en el ple ordinari del mes de juliol de 2014 per Jesús Monzó en nom i representació del grup municipal Bloc-Compromís

Preguntes:

Respecte a la substitució i adequació dels jocs infantils a diversos parcs de Catarroja, volem saber:

1.-  per quin motiu l’Ajuntament  ha permés la instal·lació de tobogans en algunes zones amb  materials que no són recomanables per la normativa europea segons la UNE:EN 1176/99, (on especifica que cal evitar els metalls o materials que agafen temperatures elevades per la iradiació solar)?

2.- Compleixen tots els jocs infantils de Catarroja la llei 1/98 del govern valencià sobre accessibilitat dels jocs als menors amb discapacitat?

3.- Consideren votés “normal” la existència de zones de joc infantils on no existeix cap tipus de protecció per al sol, és a dir, arbres, pèrgoles, etc. Si no ho consideren normal em poden explicar quin tipus de protecció tenen els xiques i familiars en zones com ara; els jocs situats en la plaça de Maria Mare o els de la Plaça Major?

 

En nombroses ocasions hem advetit del nefast manteniment del servei del Catarroda. No sols l’empresa no es preocupa per garantir el servei sinó que, a més a més, hi ha elements i peces trencades, com ara els voladisos de cristall, que estan en la via pública sense reparar i amb el consegüent perill. Volem saber

4.- Qui assumeis aquesta responsabilitat?

5.-Qui contrala el compliment exhaustiu del contracte amb l’empresa MOVUS que duu actualment el servei?

6.- Compleix aquesta empresa amb allò que diu el contracte pel que fa al manteniment i la neteja?

 

Respecte al manteniment del Port de Catarroja i el seu entorn. Volem saber

7.- si l’Ajuntament de Catarroja és conscient de com està part del mobiliari del Port, especialment els elements de fusta?

8.- Amb quin criteri i “nul·la estètica” van decidir la instal·lació de paperes de plàstic en una zona del Parc Natural de l’Albufera?

9.- És conscient l’ajuntament de Catarroja i la sra. alcaldessa que s’estan incomplint les mesures de seguretat establertes (mitjançant resolució d’alcaldia) en les naus situades junt a l’escola de capatassos?

10.- Quines mesures s’han pres al respecte des què ho va anunciar a la premsa?

 

Respecte al Camí de les Corregudes

11.- Han aprofitat les obres existents per buscar alguna solució als problemes d’inundabilitat i seguretat?

12.- Pensen en els pròxims mesos actuar a la zona?

 

Respecte a les beques de la Diputació:

13.-Tenen en compte la titulació delsbecats per a distribuir-los per departaments o les tasques que han d’assumir?

 

Respecte a l’escola pública de Catarroja. Volem saber

14.- Què ha fet la sra. alcaldessa per a evitar la instal·lació de barracons en el Vil·la Romana?

15.- Per què no s’ha plantat davant el seu propi partit  i ha exigit la construcció d’un nou centre públic, així com la reducció de ràtio a les aules?

16.- És cert que amb aquesta mesura l’Ajuntament de Catarroja s’estalvia pagar el sou d’un conserge?

17.- Què pensen fer amb els solars que ocupen actualment els barracons?

PRECS

1.- Preguem que l’Ajuntament de Catarroja inste a la Diputació de València perquè netege la riba del barranc de Xiva al seu pas per Catarroja, així mateix demanem a l’actual equip de govern que dote el passeig de la riba del barranc amb papereres i bancs adequats per a l’entorn que eviten la proliferació de brutícia.

2- Preguem que des del PP de Catarroja s’assumisquen responsabilitats polítiques davant la sentència del Tribunal Suprem de tombar la barbàrie urbanística del PAI del Nou Mil·lenni. El PP ha dut el nostre poble a una situació caòtica i són moltíssims els milers d’euros gastats en advocats i projectes que ara han anat a parar al fem.

3.- Preguem que l’alcaldessa explique públicament perquè podem entrar camions a descarregar barracons a un centre públic mentre es celebra l’escola d’estiu. Mostrem la nostra indignació, exigim responsables, explicacions convincents, o en el seu cas dimissions. En cas contrari estudiarem totes les mesures legals que es puguen dur a terme per a depurar responsabilitats.