L’any 2018 acabarà amb un increment del 8% respecte a l’any anterior en l’atorgament de llicències municipals, entre les quals es troben les autoritzacions per a obres i les de les diferents activitats econòmiques.

Les previsions a 25 d’octubre de l’equip de Disciplina Urbanística de la regidoria d’Urbanisme, gestionada per Martí Raga, confirmen la tendència dels últims anys en la recuperació de l’activitat comercial i industrial i en la rehabilitació dels barris, amb la tramitació de més de 1.000 expedients a l’any.

“Hem constatat que la inversió pública en els barris té efectes immediats en la regeneració urbana i en la iniciativa privada” afirma Raga. “Fer els barris més habitables i més accessibles els fa més atractius per a viure. Les obres de reurbanització, les mesures de restricció i pacificació del trànsit rodat i l’aposta per uns carrers més verds conviden al veïnat a tornar als barris i a invertir en habitatge”.

Este mes d’octubre ja s’ha superat el nombre total de 2017, any en el qual es van concedir 291 llicències d’obra. Continua Martí Raga: “Enguany no només recuperarem xifres prèvies a la crisi, sinó que passarem dels 300 expedients d’obra particular”. De la mateixa manera, les xifres relatives a llicències d’activitat constaten la recuperació en els eixos comercials i en el polígon industrial del municipi. “Catarroja no només és un poble per a viure, sinó un lloc on treballar, invertir i muntar un negoci”.

Foto del carrer La Reina, recentment reurbanitzat.