Esta setmana s’han acabat de redactar el projecte tècnic per a la reparació dels túnels de Catarroja, per tal d’evitar situacions com les que es repeteixen en cada episodi de pluja intensa. El següent pas serà la licitació de les obres.

Al túnel de les Barraques les actuacions previstes són les següents:

  • Obra: noves reixes per a desaiguar en l’accés al túnel, millora de l’asfaltat, tancar clavills en els murs per a evitar les filtracions del nivell freàtic.
  • Noves pantalles d’il·luminació i millores en la instal·lació.
  • Substitució del grup electrògen, del quadre de commutació i de servicis i de la línia de subministre elèctric ordinari.
  • Instal·lació de barreres per poder tallar el trànsit en cas d’inundació.

Pel que fa al túnel de l’estació les actuacions seran:

  • Obra: noves reixetes a l’entrada del túnel per evitar l’entrada d’aigua.
  • Reparació de les bombes extractores del túnel de vehicles i substitució de les del túnel de persones.
  • Reparació del grup electrògen, regularització del subministre elèctric, adequació de les proteccions elèctriques.
  • Substitució de la il·luminació i millora en el sistema de ventilació.
  • Instal·lació de barreres giratòries per poder tallar el trànsit en cas d’inundació.

Cal assenyalar que les obres del carril-bici al Port han suposat millores en l’asfaltat, la il·luminació, el desaigue del  túnel que travessa la Pista de Silla, en el qual a més s’han instal·lat quatre murals sobre la marjal.