1.- Jesús Monzó i Cubillos
– Alcalde de Catarroja
– Competències en Policia i Personal

 

 

2. Núria Blanch i Esteban
– Regidora delegada de l’Àrea de Ciutat Educadora i de Serveis a les Persones.
– Benestar Social.
– Ciutat Educadora.
– Regidora delegada del Barri de les Barraques.

 

3. Martí Raga Vázquez
– Regidor delegat de l’Àrea de Territori.
– Urbanisme i Mobilitat.
– Regeneració democràtica.
– Neteja viària.
– Regidor delegat del Barri Mercat.

 

4. Dolors Gimeno Valero
– Cultura.
– Participació.
– Patrimoni Històric.
– Política lingüística.
– Regidora delegada del barri Xarco – Tranviaris.

 

5. Jose Antonio Cuberos Narváez
– Regidor delegat de l’Area d’Organització Informàtica i Qualitat.
– Escolarització.
– Tecnologies de la Informació.
– Regidor delegat del Barri Fumeral-Institut.

 

6. Elisa Gimeno Gómez
– Agricultura.
– Desenvolupamemt sostenible.
– Emergència climàtica.
– Transició ecològica.

 

7. Xavi Bellot Tarazona
– Comunicació.
– Cementeri.